Aukles


Aģentūrā "Piecas Zvaigznes" Jūs varēsiet izvēlēties pieredzējušu, gādīgu un atbildīgu auklīti, kurai Jūs varēsiet uzticēt sava bērna nākotni un tagadni. Atcerieties, ka auklei ne tikai jārūpējas par Jūsu atvasi, bet arī jāaudzina, jāspēlē attīstošas spēles, jābūt psihologam, jārāda piemērs ar labām manierēm. Tāpēc mūsu aģentūrā strādā pārbaudītas auklītes un vienīgi sava aroda profesionāļi.
 • Eva Kalninya 32 gadi

  Pieredze veicot aukles pienākumus:
  2 gadi
  Valodas:
  Krievu, Latviešu, Angļu

  Aplūkot anketu
 • Marina Prohorova 53 gadi

  Pieredze veicot aukles pienākumus:
  13 gadi
  Valodas:
  Krievu, Angļu

  Aplūkot anketu
 • Larisa Solov'jova 56 gadi

  Pieredze veicot aukles pienākumus:
  5 gadi
  Valodas:
  Krievu, Latviešu, Angļu, Vācu

  Aplūkot anketu
 • Vera Petryankina 53 gadi

  Pieredze veicot aukles pienākumus:
  20 gadi
  Valodas:
  Krievu, Latviešu, Angļu, Vācu

  Aplūkot anketu
 • Larisa Gulieva 52 gadi

  Pieredze veicot aukles pienākumus:
  3 gadi
  Valodas:
  Krievu

  Aplūkot anketu